VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta
Urbanizam naslijeđa

Urbanizam naslijeđa

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:159658
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Kolegij obrađuje suvremenu problematiku obnove, revitalizacije i unaprjeđenja kulturnoga naslijeđa. Kulturno naslijeđe se sagledava od kulturnoga krajolika, povijesnih gradova i naselja do sklopova i pojedinačnih građevina i povijesnih perivoja.
Kolegij sadrži teme koje su bile predmet istraživanja u znanstvenom projektu HERU - Heritage Urbanism ili su tema aktualnih istraživanja. Teme predavanja se mijenjaju