VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta
Povijest hrvatskog urbanizma

Povijest hrvatskog urbanizma

I
Godina
II
Semestar
diplomski studij ISVU:81954
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
U okviru kolegija detaljno se izlaže povijesni razvoj i najvažnije urbanološke fenomene vezani uz baštinu hrvatskih povijesnih gradova. Gradivo se neposredno nadovezuje na širi europski kontekst razvoja urbanizma obrađen u okviru redovitog kolegija, s tim da se posebno tumači komparativni i valorizaicjski odnos hrvatskih povijesnih gradova spram europskog urbanističkog konteksta. Kolegij je strukturiran iz