Karta
Hrvatski prostor i arhitektura – Slavonija

Hrvatski prostor i arhitektura – Slavonija

II
Godina
IV
Semestar
preddiplomski studij ISVU:34206
0
Predavanja
0
Vježbe
36
Seminari
1
ECTS
Upoznavanje s povijesnim i suvremenim urbanističko-arhitektonskim vrijednostima prostora Slavonije. Kontekstualizacija tih vrijednosti i Genius Loci prostora i društva u kojem su stvorene. Lokalno vodstvo vrše mnogi autori zgrada koje se posjećuju.

Student saznaje kako se arhitektonsko djelo uklopilo u ambijent u kojem je sagrađeno, kako funkcionira i kako se mijenja. Upoznaje se kultura prostora, i način života i materijalitet okoliša. Student stječe znanje sintetiziranja teorije i prakse.