Karta

Američki grad do kraja 19. stoljeća

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:168956
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Istraživanje nastanka prapovijesnog i povijesnog grada na tlu Sjeverne i Srednje Amerike do kraja 19. stoljeća.
Upoznati studente sa principima i uvjetima "planiranja" prapovijesnih naselja na tlu Srednje i Sjeverne Amerike te temeljnim principima na kojima je nastao Grad nakon "otkrića" Amerike. Ujedno će se dobiti temeljna znanja o zakonodavnim dokumentima koji su postali temelj stvaranja suvremenog grada polovicom 18. stoljeća u ovom dijelu Svijeta.