VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Paula Šimetin

Paula Šimetin

Biografija

Pavla Šimetin, dipl.ing.arh., diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 1985. godine i apsolvirala studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1975. godine. Radi u arhitektonskom birou Centar 51 na projektima i izvedbama (1985.-1989.). Živi u Beču i surađuje u atelieuru Wurnig (1989.-1998.). Na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu zaposlena je kao stručna voditeljica poslova doktorskog studija od 1999.godine.
Samostalno i u suradnji koncipirala je i organizirala niz javnih međunarodnih predavanja i izložbi. U autorskoj suradnji radi arhitektonske natječaje, projekte, studije i izvedbe od 2007. godine.

Karta