Poziv na obranu doktorske disertacije
Aktualnost

Poziv na obranu doktorske disertacije

27. kolovoza 2018.

Fakultetsko vijeće Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 528. redovnoj sjednici od 17. srpnja 2018. godine, na temelju izvješća povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije, prihvatilo je doktorski rad mr.sc. Lindihane Goxhe, dipl.ing.arh., izrađen pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Zorana Veršića.

Mr.sc. Lindihana Goxha, dipl.ing.arh., braniti će doktorski rad pod naslovom:
Određivanje modela niskoenergetskih zgrada s primjenom optimalnih rješenja korištenja fotonaponskih sustava integriranih u dvostruke fasade.
pred povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Izv.prof.dr.sc. Iva Muraj, dipl.ing.arh., predsjednica,
  2. Doc.dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh., član,
  3. Prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur, dipl.ing.građ., vanjska članica.

 

Obrana će se održati u:
u utorak, 4. rujna 2018. u 11:00 sati
u Vijećnici Arhitektonskog fakulteta
Zagreb, Kačićeva 26.

O prednjemu se izvješćuju svi zainteresirani.

Poziv na obranu doktorske disertacije - L. Goxha.pdf

 

Karta