VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Rotacija - transformacija
Rotacija - transformacija
Rotacija - transformacija
Rotacija - transformacija
Rotacija - transformacija
Rotacija - transformacija
Rotacija - transformacija
Rotacija - transformacija
Rotacija - transformacija
Rotacija - transformacija
Rotacija - transformacija

Rotacija – transformacija

Kontekst
Blok je dio gustog tkiva Donjega grada. Blok se sastoji od dva prstena zgrada - vanjskih zgrada stambene namjene i unutrašnjih zgrada poslovne namjene. Izražen promet i cirkulacija velikog broja ljudi u centru grada u kontrastu su s atmosferom unutrašnjosti bloka - introvertiranom i mirnom gradskom oazom.

Program
Blok se nalazi u neposrednoj blizini Design District-a, nekoliko srednjih i osnovnih škola te kulturnih sadržaja poput Doma hrvatskih likovnih umjetnika i galerija. U tom kontekstu, težnja je i prostor bloka ispuniti sadržajima sličnog karaktera. U postojeći unutrašnji prsten zgrada smještaju se razne radionice (likovne, dramske, glazbene, tečajevi...) te udruge i organizacije. Korisnici tih sadržaja su ljudi različiti dobnih skupina, a mogu biti polaznici radionica, voditelji, organizatori, članovi udruga i organizacija te slučajni prolaznici. Cilj je uključiti sve generacije i korisnike različitih potreba u korištenje, ali i stvaranje i mijenjanje prostora unutar bloka kroz vlastite ideje i intervencije te organiziranje različitih aktivnosti i događanja.

Koncept
Iz programa proizlazi koncept uređenja i oblikovanja prostora. Za prostor koji može drugačije funkcionirati s obzirom na određene aktivnosti, vrijeme i zahtjeve, potrebno je osigurati stalne elemente koji će omogućiti promjenjivost i intervencije na istima. Prostor unutar zgrada funkcionira kao prostor stvaranja i kreativnosti. Kada to vremenske prilike omogućuju, proces stvaranja odvija se i u vanjskom prostoru u kojem se također prezentira te promatra stvoreno. Pojedine vrste aktivnosti (rad, odmor, prezentacija, izložba, predstava) zahtijevaju različite organizacije prostora iz čega proizlazi rješenje koje omogućuje fleksibilnost. U prostoru se formiraju cjeline čija funkcija nije strogo određena te je moguće njihovo preklapanje i ispreplitanje.

Rješenje
Promjenjivost prostora je ostvarena postavom panela koji se rotiraju za 90°. Unutar bloka postavljena je mreža (8 x 8 m) kojom je određena pozicija panela. Paneli dimenzija 2 x 6 m, rotiraju se oko svoje osi i različitim pozicijama i međusobnim odnosima stvaraju veće ili manje prostorne cjeline. Postavom u dva sloja, paneli formiraju dva nova promjenjiva prstena unutar postojećeg dvostrukog prstena zgrada. Vanjski paneli su pune plohe, dok su unutrašnji mrežasti. Unutrašnji sloj panela stvara granicu središnjeg prostora koji omogućuje odvijanje aktivnosti za veći broj ljudi, poput koncerta ili predstave. U prostoru između unutarnjih i vanjskih panela moguće je organizirati manje i veće cjeline prema potrebi određenog scenarija korištenja. Na uzdužnim stranicama, između panela, u četiri pravca, postavljeno je drveće koje predstavlja konstantu u kontrastu s promjenjivim pozicijama panela.

Materijali, urbana oprema i vegetacija
Konstrukcija panela sastoji se od inox i aluminijskih profila, a potkonstrukcija od aluminijskih šipki. Kod vanjskog prstena panela obloga je aluminijski lim u boji, dok su unutrašnji obloženi aluminijskom mrežom. Na unutrašnje panele postavljene su klupe od aluminijskog lima. Na tlu je postavljen perivojni asfalt u prljavo rozoj boji, dilatiran u polja dimenzija 8 x 8 m. Rasvjeta je postavljena kao linijska na gornjim rubovima panela (dva rasvjetna tijela u ukupnoj duljini od 2 m, 2 x 1 m) i na tlu kao točkasta između panela te prema ulazu u Patačićkinoj ulici. Drvoredi su formirani od drveća kuglastog bagrema (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') uz koje su postavljeni koševi za smeće.
Karta