VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Poslovna građevina Vrbani, Zagreb
Stručni rad
Poslovna građevina Vrbani, Zagreb
Poslovna građevina Vrbani, Zagreb
Poslovna građevina Vrbani, Zagreb
Poslovna građevina Vrbani, Zagreb

Poslovna građevina Vrbani, Zagreb

Vedran Duplančić Autor: Vedran Duplančić
Namjena: poslovna
Parcela nove poslovne zgrade nalazi se na južnoj strani Zagrebačke avenije. Neposredna blizina parka direktno je utjecala na koncept arhitektonskog rješenja čija je intencija bila sinteza arhitekture i prirode. Iako je natječaj bio organiziran za rješavanje samo poslovne građevine, prvonagrađeni rad ponudio je i projekt čitave zone parka koji povezuje sve urbanističke elemente lokacije u integralnu cjelinu.

Park je koncipiran na mreži pješačkih staza koje uokviruju zelene otoke s drvećem po čijim rubovima su smještene klupe s pogledom na tematska polja za različite korisnike: dječje igralište, kutak za starije sa boćalištem, minigolf, te skejt park. Zeleni otoci s drvećem razbacani su po čitavoj plohi parka i nastavljaju se vertikalno nizati po etažama nove poslovne zgrade.

Planirana poslovne zgrada ima 20,000 m2 nadzemne površine koju čine 11 etaža, te 5 etaža garažnog prostora ukupne površine 17,500 m2. Zgrada je postavljena na racionalnom armiranobetonskom konstruktivnom rasteru stupova koji nose ploče različitih tlocrtnih gabarita čime je ostvarena mogućnost promjenljive tipologije korištenja unutrašnjeg prostora: individualni i grupni rad, sastanci, dvorane, itd. Izmicanjem i smanjivanjem gabarita stropnih ploča formirani su zeleni krovovi koji se ritmično nižu po etažama zgrade, te raščlanjuju i fragmentiraju njezin volumen. Zeleni krovni vrtovi stvaraju mikroambijente u kojima se prožimaju unutrašnji i vanjski prostor, a ujedno predstavljaju osnovni oblikovni element pročelja formirajući ideju poslovne zgrade kao svojevrsnog vertikalnog parka.
Karta