VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Bioplanet
Istraživački projekt

Bioplanet

Koordinator: Institut POIVoditelj: Roberto VdovićPartneri: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FabLab, Udruga Carpe Diem, Udruga OTOK, Tehnički muzej Nikola Tesla, Udruga za Kreativni Socijalni RadIzvor financiranja: EU, Europski socijalni fondTrajanje: 30.12.2021.-30.12.2023.Iznos na AF: 250.000 kn
Iako su znanost i tehnologija temelj napretka suvremenog društva, slabljenje interesa za znanost kod djece i mladih prisutno je na nacionalnoj, ali i EU razini. Gledajući rezultate OECD istraživanja PISA iz 2018., kod hrvatskih srednjoškolaca vidljivo je slabljenje interesa za upis na studije iz STEM područja, nedovoljna raširenost znanstvenog načina mišljenja te ispodprosječni rezultati u području matematičke i prirodoslovne pismenosti.

Na EU i nacionalnoj razini donose se strateški dokumenti kako bi se pristup prema znanosti promijenio u javnosti, upravo njenom popularizacijom među svim skupinama društva. Strategija „Europa 2020 navodi kao jedan od prioriteta pametan rast razvijanjem gospodarstva koje je temeljeno na znanju i inovacijama. OPULJ 2014. -2020. naglašava važnost obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Na nac. razini, akcijski plan „Znanost i društvo (2012.) navodi znanst. i tehnološka znanja koja bi trebala obuhvaćati osnovna znanja i vještine građana. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.) navodi da RH prepoznaje upravo obrazovanje i znanost kao prioritete koji mogu donijeti društvenu stabilnost i ekonomski napredak, ponajprije zato što je suočena s dinamičnim promjenama u društvu te izazovima primjene novih tehnologija i zaštite okoliša, a koje se mogu uspješno rješavati uz pomoć znanosti. Stoga je potrebno ulagati u obrazovanje svih dobnih skupina, počevši od dječje dobi, odnosno, usmjeriti se na cjeloživotno učenje. Kako bi država djelotvorno funkcionirala, ističe se ispreplitanje cjeloživotnog učenja, znanosti i inovacija koji zajedno čine "trokut znanja". Strategija (2014.) ističe STEM vještine za koje se u budućnosti očekuje sve veća potreba, odnosno vještine iz područja prirodoslovlja, tehnologije, inženjerstva i matematike, a upravo su ovo područja za koje interes sve više slabi. Također, rad na kurikularnoj reformi doprinijet će jačanju primjene znanstvenih metoda te zaključivanju na temelju znanstvenih činjenica.

Kako bi se populariziralo STEM područje u navedenom veliku ulogu mogu imati OCD-i koji djeluju ili imaju želju razvijati se u ovim područjima, između ostalog i iz razloga jer pružaju javnosti drugačije pristupe STEM području od obrazovnog sustava, a što također prepoznaje OPULJP 2014. - 2020. Kako bi OCD mogle jačati svoje kapacitete za popularizaciju STEM-a, potrebna je njihova međusobna suradnja, ali i suradnja s (visoko)obrazovnim i drugim institucijama, kako bi se utjecalo na kvalitetu i znanstvenu utemeljenost sadržaja koji pružaju. Upravo značaj i jačanje kapaciteta OCD-ova prepoznaje se u Nacrtu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2020.-2026.

Cilj ovog projekta jest unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva i njihovu suradnju na nacionalnoj razini u svrhu provedbe inovativnih programa u području popularizacije STEM područja.
Ciljna skupina projekta su 5 OCD-a koje će unapređivati svoje kapacitete, odnosno 18 zaposlenika i članova OCD-a koji će znanje i iskustvo prenositi 20 volontera, dok su krajnji korisnici: djeca i mladi (min. 60, kroz aktivno sudjelovanje u radionicama) i opća populacija dijem RH (min. 10.000 osoba, kroz sudjelovanje na javnim događanjima i dobivanje informacija o projektu).

Unapređenje kapaciteta OCD-a i provedba aktivnosti odnosit će se na sva četiri STEM područja, s naglaskom na približavanje STEM područja djeci, mladima i općoj populaciji kao alata za kreiranje inovacija i doprinos zaštiti okoliša. U tu svrhu, kreirat će se stalni postavi različitih uređaja za istiskivanje, mljevenje plastike te oblikovanje uporabnih predmeta od plastike koji će ujedno i služiti u provedbi višednevnih radionica djeci i mladima te kao mobilni uređaji u provedbi 50 jednodnevnih događanja diljem RH, ali i promociji STEM područja na nacionalnoj razini.

Kako se ovaj projekt, osim STEM područjem bavi i doprinosom zaštiti okoliša, napominjemo da je isto prepoznato i u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.), odnosno da obrazovanje i znanost mogu doprinijeti poboljšanju zaštite okoliša. Jednako tako, projekt doprinosi ciljevima Europskog zelenog plana.

Stoga, ovim projektom usmjeravamo se upravo na sve spomenuto iz više nac. i EU strateških dokumenata: a) obrazovanje – provedba interaktivnih radionica i praktičnog rada uključivanjem svih područja STEM-a; b) cjeloživotno učenje – radionice i praktični rad namijenjeni su članovima OCD-a u svrhu njihovog jačanja, ali i djeci, mladima i općoj populaciji kako bi unaprijedili svoje znanje o STEM području; c) znanost – primjena znanstvenih metoda i popularizacija STEM-a putem aktivnosti; d) primjena suvremenih tehnologija – u svrhu upoznavanja sa STEM-om i primjenom uređaja za izradu uporabnih predmeta; e) zaštita okoliša – tema koja se provlači kroz sve aktivnosti projekta i obuhvaća angažman sudionika u prikupljanju plastike te f) inovacije – poticanje sudionika na kreativno izražavanje prilikom dizajniranja i kreiranja uporabnih predmeta.
Karta