HR / EN
Karta
Uvod u projektiranje stambenih zgrada

Uvod u projektiranje stambenih zgrada

I
Godina
II
Semestar
preddiplomski studij ISVU:51011
15
Predavanja
15
Vježbe
0
Seminari
2
ECTS
Kolegij Uvod u projektiranje stambenih zgrada u sklopu edukacije o arhitektonskom projektiranju preko teme stanovanja sistematizira problemske grupe u metodske jedinice.
U prvom ciklusu od tri predavanja studenti slušaju uvodne teme o stanovanju. Slijedi ciklus od četiri predavanja koji obrađuje glavne funkcionalne grupe.
Završna tri predavanja daju informacije o značenju vanjskih faktora; parcele i