Karta
Tehnički studio

Tehnički studio

II
Godina
IV
Semestar
preddiplomski studij ISVU:51018
0
Predavanja
8
Vježbe
0
Seminari
12
ECTS
Izrada projekt zgrade funkcionalno jednostavne namjene od idejnog rješenja i idejnog projekta, preko glavnog do izvedbenog projekta. Upoznavanje s literaturom na temu zadatka. Analiza primjera iz literature ili izvedenih dostupnih zgrada zadane namjene, te formiranje projektnog zadatka. Izrada idejnog rješenja (metoda građenja, konstrukcija, instalacije) i idejnog projekta (prostorno funkcionalno rješenje, rješenje