HR / EN
Karta
Suvremena arhitektura u regiji (Hyper Croatia)

Suvremena arhitektura u regiji (Hyper Croatia)

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:88383
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Kolegij se oslanja na teoriju kritickog regionalizma koji nastoji gubitak mjesta u modernoj arhitekturi nadoknaditi snagom konteksta u smislu osjećaja za mjesto i njegovim znacenjem.
Cilj kolegija “Suvremena arhitektura u regiji“ je senzibiliziranje studenata arhitekture i opće javnosti za razvoj svijesti za okoliš, kulturni krajolik uz ostvarivanje integralne održivosti. Posebna pažnja posvećuje se ideji revitalizicije lokalnih identiteta uz prethodno vrednovanja zajednice kroz
vrijednosni par lokalnog i globalnog, kulture i prirode.