HR / EN
Karta
Engleski jezik za arhitekturu I

Engleski jezik za arhitekturu I

I
Godina
I
Semestar
preddiplomski studij ISVU:20738
0
Predavanja
15
Vježbe
15
Seminari
0
ECTS
Na temelju odabranih autentičnih tekstova iz različitih izvora s temama vezanim uz matično područje struke (arhitekturai urbanizam), obrađuje se osnovna stručna terminologija, razvijaju strategije čitanja stručnog teksta te usavršava i proširuje znanje leksika, razvija se usmena i pismena kompetencija.
Teme: arhitektura i ostale znanosti, povijest tehničkih znanosti, matematika u arhitekturi kroz povijest, geometrija u arhitekturi,
proporcije i mjerilo, visokogradnja