VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN

Biografija

Rođena 1974., diplomirala 1999. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala 2011. godine na Doktorskim interdisciplinarnim studijama za Scenski dizajn Univerziteta Umetnosti u Beogradu na temu Privremena arhitektura kao kritičko promišljanje urbanog prostora. Od ak. god. 2014./15. predaje kolegije Scenografija 1 i 2 na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivnosti u okviru struke:
Autorica je brojnih projekata i realizacija arhitekture, interijera i scenografije, od kojih su neki nominirani za godišnju nagradu Bernardo Bernardi (2003. i 2007. godine) i nagrađeni za najbolje scenografije na festivalima kazališta (2008. i 2013. godine) te na 13. Praškom kvadrijenalu 2015. godine Zlatnom medaljom za pokretanje dijaloga (Gold Medal PQ 2015 for Provoking a Dialogue). Od 2002. godine djeluje kao autorski tandem sa Anom Martinom Bakić, a 2008. godine osnivaju diaprojektor - studio u kojem se bave suvremenom arhitekturom i scenografijom te istražuju odnose prostora i događaja u svim njihovim pojavnostima i kontekstima. Aktivnu arhitektonsku i scenografsku praksu kontinuirano prati izlaganjem radova na izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, publikacijama u stručnim časopisima te održavanjem javnih predavanja i radionica.

Karta