Biografija

Rođen je u Čakovcu 1983. godine. U Zagrebu 2017. godine stekao je akademski naziv magistra matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Teorijska matematika. Na istom fakultetu 2020. godine upisao je doktorski studij matematike. Od 2019. godine zaposlen je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent. Uže područje znanstvenog interesa: topologija i izračunljivost. Šire područje interesa: nacrtna geometrija, primjena matematike u arhitekturi, filozofija matematike.
Karta