VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
UPUTE NASTAVNICIMA I STUDENTIMA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA O ODVIJANJU NASTAVE NA DALJINU
Aktualnost

UPUTE NASTAVNICIMA I STUDENTIMA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA O ODVIJANJU NASTAVE NA DALJINU

13. ožujka 2020.

KLASA: 030-01/20-02/01

URBROJ: 251-63-01/01-20-7

Zagreb, 13. ožujka 2020.

 

Temeljem članka 26. Statuta Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zaghrebu, u svezi s uputama o postupanju uz COVID-19 Sveučilišta u Zagrebu, dekan Arhitektonskog fakulteta prof.dr.sc. Krunoslav Šmit, donosi

 

U P U T E

nastavnicima i studentima o odvijanju nastave na daljinu

Mole sa nastavnici preddiplomskih i diplomskih studija Arhitektonskog fakulteta, da predavanja koja su predviđena nastavnim planom u vrijeme odvijanja nastave na daljinu postave na stranicu kolegija na intranet (Virtual Af, Studij dizajna) zajedno s javnim uputama studentima o preporučenoj literaturi ili skripti potrebnoj za za učenje.

Mole se nastavnici da tijekom odvijanja nastave na daljinu u nastavi vježbovnih kolegija omoguće konzultacije o radu putem maila, google drivea, merlina, skype i sl. i da način rada dogovore sa studentima unutar grupe koju vode.

Mole se studenti da redovito prate stranice studija (Virtual Af, Studij dizajna) kako bi pravodobno bili informirani o nastavi i načinu izvođenja.

                                                                                                                                             Dekan

                                                                                                                                             Prof.dr.sc. Krunoslav Šmit

 

Karta