VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
U P U T E za upis na sveučilišni PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURA I URBANIZAM u I. semestar - ak. god. 2024./2025.
Aktualnost

U P U T E za upis na sveučilišni PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURA I URBANIZAM u I. semestar – ak. god. 2024./2025.

9. srpnja 2024.

Obavještavaju se pristupnici koji će ostvariti pravo upisa u I. godinu studija prema konačnoj rang listi koja će biti objavljena 17. srpnja 2024. na stranici postani-student, da će se upisi obavljati u dvorani 300GH - zgrada Medilab, 3. kat,  Hondlova 2/11

u četvrtak, 18. srpnja 2024.

prema slijedećem rasporedu:

09:00 sati  strani državljani

09:15 sati pristupnici rangirani od 1 do 15  mjesta

09:45 sati pristupnici rangirani od 16 do 30  mjesta

10:15 sati pristupnici rangirani od 31 do 45  mjesta

10:45 sati pristupnici rangirani od 46 do 60  mjesta

11:15 sati pristupnici rangirani od 61 do 75  mjesta

11:45 sati pristupnici rangirani od 76 do 90  mjesta

12:15 sati pristupnici rangirani od 91 do 105  mjesta

12:45 sati pristupnici rangirani od 106 do 133  mjesta

 

PRISTUPNICI SU NA UPIS DUŽNI DOĆI OSOBNO U TOČNO NAZNAČENO VRIJEME!

U slučaju opravdane spriječenosti, pristupnika može upisati i druga osoba isključivo s punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika.

Napomena: u slučaju upisa putem punomoći, student će studentsku iskaznicu, aai identitet i e-mail adresu iz domene @arhitekt.hr dobiti kasnije od studenata upisanih osobno. Studenti koji osobno dođu na upis navedeno će dobiti na početku akademske godine.

 

NA UPIS JE POTREBNO DONIJETI:

 

 1. Upisni list koji se može preuzeti OVDJE (na Upisni list zalijepiti fotografiju obavezno dimenzija 4x6, druge dimenzije fotografije NEĆE SE PRIHVAĆATI).
   
 2. Izjavu o obradi osobnih podataka koja se može preuzeti OVDJE.
   
 3. Dokaz o uplati upisnine u iznosu od 40,00 eura. Uplaćuje se na IBAN Arhitektonskog fakulteta HR5623600001101225521 (opis plaćanja: upisnina AF - ime i prezime pristupnika, poziv na broj – OIB pristupnika).
 1. Presliku rodnog lista (ukoliko nije bilo promjena, može biti stariji od 6 mjeseci).
   
 2. Presliku osobne iskaznice - obje strane (pristupnici s prebivalištem u Zagrebu), potvrdu policijske uprave o stalnom prebivalištu ne stariju od 6 mjeseci (ostali pristupnici).

 

Svi dokumenti prihvaćaju se i iz iz sustava e-Građani.

Preslike nije potrebno ovjeravati.

Strani državljani dužni su dostaviti OIB (ukoliko ga još ne posjeduju, OIB je potrebno ishoditi u poreznoj upravi).

 

 1. Pristupnici na koje se odnose odluke o plaćanju školarine (pristupnici koji su promijenili studij iste razine jednom, a ostvarili su manje od 55 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini ili kojima je utvrđen invaliditet najmanje 60%, a u prethodnoj akademskoj godini ostvarili su manje od 30 ECTS bodova, pristupnici koji su promijenili studij iste razine više od jednom na javnim visokim učilištima u RH, pristupnici koji su diplomirali na nekom drugom visokom učilištu, pristupnici koji upisuju „paralelni“ studij, strani državljani) trebaju priložiti dokaz o izvršenoj uplati participacije školarine na IBAN Fakulteta: HR5623600001101225521 (opis plaćanja: školarina I. godina AF - ime i prezime pristupnika, poziv na broj – OIB pristupnika).


Participacija školarine za hrvatske državljane iznosi 1.114,87 eura.

Participacija školarine za strane državljane iznosi 2.229,74 eura.

 

Pristupnici koji su bili upisani na drugo visoko učilište trebaju priložiti dokaz o diplomiranju (ovjerenu presliku diplome), odnosno ispisu s istog (ispisnicu - original - sa svih studijskih programa). Ispisnica treba sadržavati podatak o broju stečenih ECTS bodova u zadnjoj upisanoj akademskoj godini te informaciju o broju subvencioniranih semestara školarine na teret MZOŠ (ukoliko nije navedeno na ispisnici, moguće je priložiti i potvrdu o navedenom).

Pristupnici koji upisuju „paralelni“ studij trebaju priložiti potvrdu o ostvarenom prosjeku 4.00 ili više te minimalno stečenih 55 ECTS bodova u ak.god. 2023./24. te potvrdu da se nalaze u 10% najuspješnijih studenata.

 

Ugovor o studiranju pristupnici će dobiti u studentskoj referadi prilikom upisa. Potrebno je imati vlastitu kemijsku olovku.

 

Ovim putem upozoravamo pristupnike da upis na sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam neće biti moguć nakon 18. srpnja 2024. godine. Za pristupnike koji ne budu upisani 18. srpnja 2024. smatrat će se da su odustali od upisa na sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam u akademskoj godini 2024./25.

Napomena: Fakultet zadržava pravo naplate školarine pristupnicima koji su ostvarili pravo upisa, a nisu se upisali.

 

Dodatni upiti mogu se poslati na e-mail adresu upisi@arhitekt.hr

Karta