VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Rad kolegija RAP3 Arhitektura ak. god. 2020/2021.
Aktualnost

Rad kolegija RAP3 Arhitektura ak. god. 2020/2021.

10. studenog 2020.

Donjogradski blok – obnova urbanog artefakta

RAP3 Arhitektura je vježbovni kolegij III. semestra diplomskog studija arhitekture i urbanizma čiji sadržaj afirmira zadatke koji još nisu postavljeni u edukacijskom procesu studija. Predloženi zadaci Radionica pretpostavljaju i objedinjuju složenije arhitektonske sustave i sklopove; mnogostrukost korištenja, događanja i značenja, zavisnost urbanog ili drugog prostornog konteksta.

Zadatak Polazište za tematsku osnovu ovogodišnjeg Radionice 3 je aktualna situacija nastala nakon potresa koji je zadesio Zagreb 22. ožujka 2020. U potresu je osobito stradao povijesni dio gradskog središta Zagreba i njegova arhitektura grada. Autentični identitet centra grada rabi obrazac morfološle strukture svog vremena – BLOK – rezultat je urbanizma 19. stoljeća i modernističkih procesa arhitekture i urbanizma 20. stoljeća. Osnovni element anatomske građe grada – zagrebački donjogradski blok postaje obavezujući obuhvat za promišljanje arhitektonsko-urbanističke intervencije u strukturu Donjega grada. Pod krovnom temom Donjogradski blok – obnova urbanog artefakta zadatak RAPa 3 obuhvaća analizu i izradu arhitektonsko-urbanističkog projekta unutar odabranog, cjelovitog obuhvata jednog ili više donjogradskih blokova. Uzevši u obzir multifunkcionalne, infrastrukturne, socio-ekonomične i ostale potencijale bloka, provodi se analiza parametara kroz vrijednosne parove: lice – naličje; puno –prazno; izgrađeno – neizgrađeno (zeleno); javno – privatno; otvoreno – zatvoreno (lođe, trijemovi, dvorišta), načine korištenja i ostale specifičnosti koje čine identitet bloka. Po završetku analitičkog dijela zadatka, studenti biraju najprikladniji program za odabrano područje intervencije unutar zadanog bloka, rukovodeći se okvirima zdravog planiranja i projektiranja. Mogući programi uključuju projekte međugeneracijskog centra, hostela, gradske biblioteke, posjetiteljskog info centra, istraživačkog centra, hub-a kreativnih industrija i sl. Za potrebe zdravog planiranja i projektiranja unutar arhitektonskog područja, uvode se teme u rasponu od tehnologije građenja do teorije arhitekture i urbanizma – mjerila od pojedinačnog objekta do grada – a one su sljedeće: održiva arhitektura, održivi urbani dizajn i planiranje, tehnologija gradnje i novi materijali, pametni grad i industrija 4.0, zaštita prirode i okoliša, urbana sociologija i urbana šuma.

Rad na daljinu Aktualno epidemiološko stanje uvjetuje izvođenje većeg dijela ovosemestralne nastave na daljinu (online), obilježivši jednu specifičnu generaciju studenata (i učitelja), obrazovanih u specifičnim, izvanrednim uvjetima. Fizički prostor fakulteta i mjesto odvijanja regularnog nastavnog procesa je izmješten u prostor virtualnog gdje postaje mjesto susreta šireg i drugačijeg akademskog kolektiviteta. Format prezentacije rada kolegija je produkt spomenutih okolnosti koji se oslanja na infrastrukturu globalno raširene, javno dostupne i besplatne internetske društvene mreže – virtualnog prostora za susret kroz vizualnu prezentaciju.

Prezentirani rad kolegija možete pogledati ovdje.

Prof.dr.sc. Vesna Mikić

koordinatorica kolegija RAP3 Arhitektura

 

Mentori:

 

prof.dr.sc. Sanja Filep

prof. Tin Sven Franić

prof. Miroslav Geng

doc.dr.sc. Krunoslav Ivanišin

prof.mr.sc. Boris Koružnjak 

prof.dr.sc. Vesna Mikić

doc. Lovorka Prpić

prof. Goran Rako

prof.mr.sc. Sonja Tadej

prof.dr.sc. Idis Turato

prof.dr.sc. Dina Vulin Ileković

 

asist. Andrea Čeko

Karta