HR / EN
Predavanje Saše Bradića na Af
Aktualnost

Predavanje Saše Bradića na Af

U sklopu kolegija Studio 2  Arhitektura u utorak 30.3.2021. u 10 h gostuje Saša Bradić (NMPB Architekten / TU Wien).

Saša Bradić već trideset godina živi i radi u Beču, danas kao partner u cijenjenom uredu NMPB te vanjski suradnik Arhitektonskog fakulteta Tehničkog sveučilišta. Ovo predavanje ticat će se višestambenog opusa ureda, s naglaskom na Gemeindebau, gradske najamne stanove sa stoljetnom tradicijom.

Predavanje će se održati putem platforme Teams (https://tinyurl.com/34h6sfy8) i otvoreno je za sve na domeni arhitekt.hr.

 

29. ožujka 2021.
Karta