HR / EN
Aktualnost

Poziv na obranu sinopsisa doktorske disertacije Lucije Kraus

6. prosinca 2019.

Vijeće doktorskog studija Arhitektura i urbanizam je na 95. redovnoj sjednici održanoj 17. listopada 2019. godine, prihvatilo obranu sinopsisa i predloženu temu doktorskog rada pod naslovom:

Kriteriji za evaluaciju urbanističko-arhitektonskih mogućnosti razvoja napuštenih i prenamijenjenih industrijskih prostora Osijeka, pod predloženim mentorstvom izv.prof.dr.sc. Zlatka Karača, dipl.ing.arh.

Lucija Kraus, mag.ing.arch., braniti će sinopsis doktorskog rada pred stručnim povjerenstvom za ocjenu predložene teme u sastavu: prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, predsjednica, izv.prof.dr.sc. Zlatko Karač, član, izv.prof.dr.sc. Dina Stober,  vanjski član

Obrana sinopsisa održat će se u PONEDJELJAK, 16. prosinca 2019. u 10,30 sati u Vijećnici Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Karta