Aktualnost

Poziv na obranu sinopsisa doktorske disertacije Ane Velinove

10. prosinca 2019.

Vijeće doktorskog studija Arhitektura i urbanizam je na 95. redovnoj sjednici održanoj 17. listopada 2019. godine, prihvatilo obranu sinopsisa i predloženu temu doktorskog rada pristupnice ANE VELINOVE, dipl.ing.arh. pod naslovom:

Arhitektonski modeli in-situ muzeja: transformacija muzejske forme kroz parametre mjesta

pod predloženim mentorstvom prof.dr.sc. Karin Šerman, dipl.ing.arh.

Ana Velinova braniti će sinopsis doktorskog rada pred stručnim povjerenstvom za ocjenu predložene teme u sastavu: doc.dr.sc. Marko Rukavina, predsjednik, prof.dr.sc. Karin Šerman, član, prof.dr.sc. Leonida Kovač,  vanjski član

Obrana sinopsisa održat će se u ČETVRTAK, 19. prosinca 2019. u 12,00 sati u predavaonici 221,  Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Karta