VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Marina Šimunić Buršić

Marina Šimunić Buršić

Dr. sc., izvanredni profesor

Biografija

Doc. dr. sc. Marina Šimunić Buršić, rođena u Zagrebu, maturirala je na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu te diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj magistra znanosti stekla je na postdiplomskom studiju "Graditeljsko nasljeđe" Sveučilišta u Zagrebu i Mediteranskog centra u Splitu, s magistarskim radom "Prilog istraživanju klasičnih zidanih konstrukcija na primjeru šibenske katedrale". Doktorirala je 2011. na Sveučilištu u Zagrebu s doktorskom disertacijom “Recepcija gotičkoga svoda u Hrvatskoj“. Znanstveno se usavršavala na uglednim europskim i međunarodnim svjetskim ustanovama: na Facoltà di Architettura, Università di Firenze (mentor prof. dr. Salvatore Di Pasquale), na Technische Universität Wien (mentor prof. dr. Manfred Wehdorn), te završila međunarodni specijalistički tečaj “Conservation of Stone“ (ICCROM, IUAV i UNESCO). Bila je hrvatski voditelj austrijsko-hrvatskog znanstvenog projekta “History of construction - virtual experiments on monuments of Austrian and Croatian architectural heritage” (austrijski voditelj dr. sc. Peter Ferschin – TU Wien (MZO - Republika Hrvatska i ÖAD - Republika Austrija) te voditelj znanstvenog projekta „Gradnja kamenom u mediteranskoj Hrvatskoj u Starom i Srednjem vijeku“ Zaklade HAZU. Svoja je istraživanja povijesnih konstrukcija izlagala na relevantnim svjetskim znanstvenim skupovima i objavila u izdanjima uglednih nakladnika poput Springer, Picard, Aedificatio te održala pozvano predavanje na Politecnico di Milano. Bila je gost-urednik posebnog broja časopisa “Arhitektura” posvećenog šibenskoj katedrali te prvi koordinator AF za projekt ERASMUS. God. 2016. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Uz rad na vježbovnim kolegijima Kabineta za stanovanje, koncipirala je i vodi izborni kolegij “Predindustrijski materijali i metode građenja”.

Karta