HR / EN
Nova zgrada unutar kompleksa Instituta Ruđer Bošković
Nova zgrada unutar kompleksa Instituta Ruđer Bošković
Nova zgrada unutar kompleksa Instituta Ruđer Bošković
Nova zgrada unutar kompleksa Instituta Ruđer Bošković
Nova zgrada unutar kompleksa Instituta Ruđer Bošković
Nova zgrada unutar kompleksa Instituta Ruđer Bošković
Nova zgrada unutar kompleksa Instituta Ruđer Bošković
Nova zgrada unutar kompleksa Instituta Ruđer Bošković
Nova zgrada unutar kompleksa Instituta Ruđer Bošković
Nova zgrada unutar kompleksa Instituta Ruđer Bošković
Nova zgrada unutar kompleksa Instituta Ruđer Bošković
Nova zgrada unutar kompleksa Instituta Ruđer Bošković

Miroslav Geng Lovorka Prpić Autori: Miroslav Geng, Lovorka PrpićSuradnici: Dora Čićmir Vestić, Nataša Hrsan, Denis Rubinić, Lucija Zaninović, Naravno d.o.o.
Status: natječajni radNamjena: znanstveno-istraživačka ustanova u prirodnim i biomedicinskim znanostimaBruto površina: 6500 m²Projektirano: 2017
Karta