VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Nova zgrada Centra za posjetitelje „Centar pavlina“ u Lepoglavi
Nova zgrada Centra za posjetitelje „Centar pavlina“ u Lepoglavi
Nova zgrada Centra za posjetitelje „Centar pavlina“ u Lepoglavi
Nova zgrada Centra za posjetitelje „Centar pavlina“ u Lepoglavi
Nova zgrada Centra za posjetitelje „Centar pavlina“ u Lepoglavi
Nova zgrada Centra za posjetitelje „Centar pavlina“ u Lepoglavi
Nova zgrada Centra za posjetitelje „Centar pavlina“ u Lepoglavi
Nova zgrada Centra za posjetitelje „Centar pavlina“ u Lepoglavi
Nova zgrada Centra za posjetitelje „Centar pavlina“ u Lepoglavi
Nova zgrada Centra za posjetitelje „Centar pavlina“ u Lepoglavi
Nova zgrada Centra za posjetitelje „Centar pavlina“ u Lepoglavi
Nova zgrada Centra za posjetitelje „Centar pavlina“ u Lepoglavi

Lovorka Prpić Autori: Lovorka Prpić, Tomaž Krušec, Lena Krušec, Vid Kurinčič, Jurij Nemec, Ana Kučan, Luka JavornikSuradnici: Miha Munda, Neža Novak, Rok Staudacher, Barbara Žunkovič, Danijel Mohorič
Arhitektonski ured: Ured ovlaštene arhitektice Lovorka PrpićStatus: natječajni radNamjena: javna ustanovaProjektirano: 2015
Karta