VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta
Urban Design 3

Urban Design 3

III
Godina
V
Semestar
preddiplomski studij ISVU:39907
30
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
2
ECTS