VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta
Urban Design 1

Urban Design 1

I
Godina
II
Semestar
preddiplomski studij ISVU:20729
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS