Karta
Building Services 1

Building Services 1

II
Godina
III
Semestar
preddiplomski studij ISVU:51013
30
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
2
ECTS