Karta
Povijest europskog urbanizma

Povijest europskog urbanizma

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:791178
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
2
ECTS
Kolegij obuhvaća razvoj grada europske tradicije i kulture – od prvih početaka urbanizacije starih civilizacija na području Mezopotamije i Egipta i njihova utjecaja na europski prostor, zatim antičke (grčke i rimske) urbanistike, srednjovjekovne gradogradnje, renesansnih teorija i ostvarenja idealnih gradova, baroknih i klasicističkih koncepcija do planiranih urbanističkih sustava i urbanih rekonstrukcija velikih