Karta
Osnove prostornog planiranja i zakonodavstva

Osnove prostornog planiranja i zakonodavstva

III
Godina
VI
Semestar
preddiplomski studij ISVU:51158
2
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
2
ECTS
Kolegij je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu (8 predavanja) obrađuje se tridesetak Zakona i Pravilnika usko vezanih za problematiku arhitektonskog projektiranja te urbanističkog i prostornog planiranja.
Drugi dio (7 predavanja) studenti se upoznaju sa pojmom prostornog planiranja, vrstama prostorno planskih dokumenata te cjelokupnim procesom izrade PPUO/G.
Cilj ovog kolegija je upoznati studente