VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta

Smotr@ Arhitektonski fakultet 2021
Studij arhitekture i urbanizma + Studij dizajna

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nastavlja tradiciju visokoškolskog obrazovanja započetu 1919. godine, osnutkom Tehničke visoke škole. Arhitektonski odjel kontinuirano djeluje unutar Tehničkog fakulteta Sveučilišta (od 1926.) i Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta (od 1956.) te je 1962. godine osamostaljen u Arhitektonski fakultet.
Studij dizajna formiran je 1989. godine kao interdisciplinarni i interfakultetski studij kojeg su suosnivači 8 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu: Akademija likovnih umjetnosti, Arhitektonski fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Filozofski fakultet, Šumarski fakultet, Tehnološki fakultet i Viša grafička škola. Od 2019. godine, Studij dizajna je integriran unutar Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu kao Odsjek dizajna.

Studij arhitekture i urbanizma

Studij arhitekture i urbanizma, u tehničkom području, utemeljen je na znanstvenom, istraživačkom i stručnom radu te upotpunjen umjetničkim pristupom. Širina i tradicija inženjerskih znanja uz razvijanje kulture prostora obuhvaća područja arhitektonsko projektiranje (KAP), arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo (KAKZ), teoriju i povijest arhitekture (KTPA), te urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu (KUPPPA), koja odgovaraju organizaciji po Katedrama. Studij priprema mlade stručnjake za informirano, kreativno i odgovorno bavljenje složenom i zahtjevnom problematikom arhitekture i urbanizma u uvjetima suvremenog trenutka.

Studij dizajna

Studij dizajna, u umjetničkom području, obuhvaća stjecanje teorijskih i praktičnih znanja iz područja vizualnih komunikacija i industrijskog dizajna, razvijajući kritičku svijest o ulozi dizajnera danas. Kroz interdisciplinaran pristup u edukaciji za dizajn, te različite analogne i digitalne medije, od rada u radionici do foto studija, studenti istražuju kako različita znanstvena i kreativna područja tvore dizajn za danas i sutra.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA univ. bacc. ing. arch.
sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka
arhitekture i urbanizma

PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIZAJNA SMJER VIZUALNE KOMUNIKACIJE SMJER INDUSTRIJSKI DIZAJN univ. bacc. art.
sveučilišni/a prvostupnik/ca dizajna

DIPLOMSKI STUDIJ

DIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA mag. ing. arch.
magistar/ra inženjer/ka
arhitekture i urbanizma

DIPLOMSKI STUDIJ DIZAJNA SMJER VIZUALNE KOMUNIKACIJE SMJER INDUSTRIJSKI DIZAJN mag. art.
magistar/ra dizajna

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

DOKTORSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA dr. sc.
doktor/ica znanosti

SPECIJALISTIČKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA univ. spec. arch.
sveučilišni/a specijalist/ica arhitekture i urbanizma