VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta

SMOTRA Arhitektonski fakultet 2023
Studij arhitekture i urbanizma + Studij dizajna

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nastavlja tradiciju visokoškolskog obrazovanja započetu 1919. godine, osnutkom Tehničke visoke škole. Arhitektonski odjel kontinuirano djeluje unutar Tehničkog fakulteta Sveučilišta (od 1926.) i Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta (od 1956.) te je 1962. godine osamostaljen u Arhitektonski fakultet.
Studij dizajna formiran je 1989. godine kao interdisciplinarni i interfakultetski studij kojeg su suosnivači 8 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu: Akademija likovnih umjetnosti, Arhitektonski fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Filozofski fakultet, Šumarski fakultet, Tehnološki fakultet i Viša grafička škola. Od 2019. godine, Studij dizajna je integriran unutar Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu kao Odsjek dizajna.

Studij arhitekture i urbanizma

Studij arhitekture i urbanizma, u tehničkom području, utemeljen je na znanstvenom, istraživačkom i stručnom radu te upotpunjen umjetničkim pristupom. Širina i tradicija inženjerskih znanja uz razvijanje kulture prostora obuhvaća područja arhitektonsko projektiranje (KAP), arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo (KAKZ), teoriju i povijest arhitekture (KTPA), te urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu (KUPPPA), koja odgovaraju organizaciji po Katedrama. Studij priprema mlade stručnjake za informirano, kreativno i odgovorno bavljenje složenom i zahtjevnom problematikom arhitekture i urbanizma u uvjetima suvremenog trenutka.

Studij dizajna

Studij dizajna već je 35 godina centralno mjesto edukacije mladih dizajnera u Hrvatskoj te jedina institucija visokog obrazovanja na kojoj se školuju industrijski dizajneri. Kroz dva usmjerenja - industrijski dizajn i dizajn vizualnih komunikacija - stječu se vještine i znanja na preddiplomskoj i diplomskoj razini koje studentima nude široki uvid u profesiju dizajna. Istovremeno studijski program omogućava fleksibilnost studiranja prilagođenu interesima studenata, što se ostvaruje kroz brojne izborne kolegije kao što su npr. tipografija, fotografija, scenografija, ilustracija, igrifikacija,... Osim što studijski program prati najnovije trendove tehnološkog razvoja, njeguje i važnu humanističku poziciju kroz područja inkluzivnog, socijalnog i spekulativnog dizajna.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA univ. bacc. ing. arch.
sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka
arhitekture i urbanizma

PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIZAJNA SMJER VIZUALNE KOMUNIKACIJE SMJER INDUSTRIJSKI DIZAJN univ. bacc. art.
sveučilišni/a prvostupnik/ca dizajna

DIPLOMSKI STUDIJ

DIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA mag. ing. arch.
magistar/ra inženjer/ka
arhitekture i urbanizma

DIPLOMSKI STUDIJ DIZAJNA SMJER VIZUALNE KOMUNIKACIJE SMJER INDUSTRIJSKI DIZAJN mag. art.
magistar/ra dizajna

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

DOKTORSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA dr. sc.
doktor/ica znanosti

SPECIJALISTIČKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA univ. spec. arch.
sveučilišni/a specijalist/ica arhitekture i urbanizma