VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Upute za prijavu za upis na Diplomski studij arhitekture i urbanizma u I. semestar – ak. god. 2022./2023.
Aktualnost

Upute za prijavu za upis na Diplomski studij arhitekture i urbanizma u I. semestar – ak. god. 2022./2023.

20. rujna 2022.

Obavještavaju se kandidati za upis na diplomski studij Arhitekture i urbanizma Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da će se prijave primati

 

u Studentskoj referadi, od 12. - 21. rujna 2022. godine (od 10:00 do 13:00 sati)

ili

putem preporučene pošiljke na adresu: Arhitektonski fakultet, Studentska referada, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom „prijave za diplomski studij“. Prijava mora stići najkasnije do 21. rujna 2022. godine.

 

Kandidati koji na vrijeme ne podnesu prijavu neće imati mogućnost naknadne prijave niti mogućnost upisa u I. godinu ak.god. 2022./23.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti:

 

 1. Kandidati koji su preddiplomski studij završili na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:
   
 1. prijavu za upis (obrazac iz priloga),
 2. studentsku iskaznicu (x-icu),
 3. portfolio (koji pruža uvid u znanja i kompetencije u području arhitektonskog projektiranja, urbanizma i arhitektonskih konstrukcija) u A3 formatu ili označiti odgovarajuće polje u obrascu za prijavu,
 4. dokaz o uplati troškova dizajna, pripreme i tiskanja svjedodžbi i mapa u iznosu od 100 kn (uplata se vrši na IBAN Fakulteta - HR5623600001101225521, opis plaćanja – završni dokumenti, poziv na broj – OIB studenta).

Kandidati koji su završili preddiplomski studij Arhitekture i urbanizma i u referadu već predali x-icu i dokaz o uplati troškova, prilažu samo prijavu za upis te portfolio (vidi obrazac).

 

 1. Kandidati koji su završili studij izjednačen sa preddiplomskim studijem Arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VI/I – všs):
   
 1. prijavu za upis (obrazac iz priloga),
 2. kopiju diplome,
 3. portfolio (koji pruža uvid u znanja i kompetencije u području arhitektonskog projektiranja, urbanizma i arhitektonskih konstrukcija) u A3 formatu.

 

c)    Kandidati koji su završili preddiplomski studij polja arhitekture i urbanizma ili s njim izjednačen studij arhitekture na drugoj ustanovi izvan Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:
 

 1. prijavu za upis (obrazac iz priloga),
 2. ovjerenu kopiju svjedodžbe/diplome i dopunske isprave preddiplomskog studija,
 3. portfolio (koji pruža uvid u znanja i kompetencije u području arhitektonskog projektiranja, urbanizma i arhitektonskih konstrukcija) u A3 formatu,
 4. dokaz o državljanstvu.

 

Ukoliko sastavnica na kojoj su završili preddiplomski studij još nije izdala završne dokumente (svjedodžba/diploma i dopunska isprava) prilikom prijave prilažu Potvrdu o završenom preddiplomskom studiju te prijepis ocjena, a traženi dokumenti dostavit će se naknadno nakon njihovog izdavanja.

Ukoliko je preddiplomski studij završen izvan Republike Hrvatske, potrebno je priložiti i Rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe/diplome. Također, ukoliko dokumenti nisu na hrvatskom jeziku, potrebno je priložiti ovjereni prijevod.

 

 1. Kandidati koji su završili sveučilišni preddiplomski studij polja arhitekture i urbanizma ili studij izjednačen sa sveučilišnim preddiplomskim studijem polja arhitekture i urbanizma, a prijavljuju se temeljem točke II. Odluke o uvjetima za upis na Diplomski studij (iz priloga):

 

 1. prijavu za upis (obrazac iz priloga),
 2. ovjerenu kopiju svjedodžbe/diplome i dopunske isprave preddiplomskog studija (ili kopiju diplome – VŠS i prijepis ocjena),
 3. portfolio (koji pruža uvid u znanja i kompetencije u području arhitektonskog projektiranja, urbanizma i arhitektonskih konstrukcija) u A3 formatu,
 4. dokaz o radnom stažu u struci sa završenim preddiplomskim studijem polja arhitekture i urbanizma ili studijem izjednačenim sa sveučilišnim preddiplomskim studijem poja arhitekture i urbanizma (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 5. dokaz o državljanstvu.

 

Ukoliko je studij završen izvan Republike Hrvatske, potrebno je priložiti i Rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe/diplome. Također, ukoliko dokumenti nisu na hrvatskom jeziku, potrebno je priložiti ovjereni prijevod.

 

 

Diplomski studij arhitekture i urbanizma izvodi se na hrvatskom jeziku te prijavljeni kandidati moraju imati zadovoljavajuću razinu poznavanja hrvatskoj jezika.

 

Rang lista za upis kandidata u I. godinu diplomskog studija Arhitekture i urbanizma objaviti će se na web stranici Fakulteta.

 

Upisi u I. godinu diplomskog studija Arhitekture i urbanizma održati će prema naknadnoj obavijesti.

 

 

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

Odluku o uvjetima upisa možete preuzeti ovdje.

Karta