VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
NATJEČAJ za upis II. generacije studenata na Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje; Ciklus: Strateško planiranje i održivi razvoj u akademskoj godini 2021./22.
Aktualnost

NATJEČAJ za upis II. generacije studenata na Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje; Ciklus: Strateško planiranje i održivi razvoj u akademskoj godini 2021./22.

5. listopada 2021.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za upis II. generacije studenata na Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje; Ciklus: Strateško planiranje i održivi razvoj
u akademskoj godini 2021./22.

Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij su:

 1. završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij s
  ukupno ostvarenih 300 ECTS bodova ili završen dodiplomski studij
 2. prosjek ocjena 3.0 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima prosjek niži od 3.0 potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna profesora.
 3. poznavanje jednog stranog jezika
   

Obrazac za prijave: Prijava

Prijave se zaprimaju do 08. studenog 2021. godine.

Prijavi je potrebno priložiti:

 • diplomu - ovjerenu kopiju
 • prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju (ovjerena kopija)
 • preporuke (ako je prosjek niži od 3.0)
 • domovnicu  i rodni list (izvornik ili ovjerena kopija)
 • životopis
 • odluka pravne osobe o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba)
 • ukoliko studij nije završio u Republici Hrvatskoj potrebno je priložiti Rješenje Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kačićeva 26
10000  Zagreb

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mali adresi:
za prijave: referada@arhitekt.hr
za info o studijskom programu: lhohnjec@arhitekt.hr

 

KRATKI OPIS STUDIJA:

Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam;
Prostorno uređenje - Ciklus:
STRATEŠKO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ
- upisi II. generacije u tijeku

 

KAKAV PROGRAM VAS OČEKUJE

Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje - Ciklus: Strateško planiranje i održivi razvoj traje jednu godinu, odnosno dva semestra i uključuje polaganje šest (6) obveznih i šest (6) izbornih kolegija.

 

GDJE SE IZVODI NASTAVA

Nastava se izvodi u Zagrebu u prostorijama Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na adresi Kačićeva 26.

 

PREDAVANJA

Očekivano trajanje predavanja je: za zimski semestar je 1.veljače do 1. ožujka; za ljetni semestar 01. lipnja do 01. srpnja (blokovski oblik nastave).

 

ŠTO DOBIVATE ZAVRŠETKOM STUDIJA

Polaznici stječu najnovije teorijske i praktične spoznaje iz područja prostornog uređenja.

Završetkom Poslijediplomskog specijalističkog studija Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje - Ciklus: Strateško planiranje i održivi razvoj stječe se akademska titula sveučilišni/a specijalist/specijalistica arhitekture i urbanizma (univ.spec.arch.).

 

TKO MOŽE UPISATI STUDIJ

Studij je namijenjen svim pristupnicima neovisno o tome dolaze li iz arhitektonske struke ili nekog drugog usmjerenja.

Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij su:

1.         završen diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij s ukupno ostvarenih          300 ECTS bodova ili završen dodiplomski studij

2.         prosjek ocjena 3.0 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima prosjek niži od 3.0 potrebno   je priložiti preporuke dva sveučilišna profesora.

3.         poznavanje jednog stranog jezika

 

KOJA JE CIJENA STUDIJA I ŠTO OBUHVAĆA

Cijena Poslijediplomskog specijalističkog studija Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje - Ciklus Strateško planiranje i održivi razvoj je 15.000,00 kuna po semestru.

Cijena studija obuhvaća sve studijske troškove i jedno studijsko putovanje.

Trošak studija plativ je u obrocima, a detalji plaćanja uređuju se svakim polaznikom pojedinačno.

 

Karta