VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
DIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA - PRIJAVA ZA UPIS U I. SEMESTAR – ak. god. 2023./2024.
Aktualnost

DIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA – PRIJAVA ZA UPIS U I. SEMESTAR – ak. god. 2023./2024.

20. rujna 2023.

Obavještavaju se kandidati za upis na diplomski studij Arhitekture i urbanizma Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da će se prijave primati

u Studentskoj referadi, od 11. - 22. rujna 2023. godine (od 10:00 do 13:00 sati), Hondlova 2/1, zelena zgrada, 3. kat, soba 302

ili

putem preporučene pošiljke na adresu: Arhitektonski fakultet, Studentska referada, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom „prijave za diplomski studij“. Prijava mora stići najkasnije do 22. rujna 2023. godine.

 

Kandidati koji na vrijeme ne podnesu prijavu neće imati mogućnost naknadne prijave niti mogućnost upisa u I. godinu ak.god. 2023./24.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti:

 

 1. Kandidati koji su prijediplomski studij završili na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:
   
 1. prijavu za upis (obrazac iz priloga),
 2. studentsku iskaznicu (x-icu)*,
 3. dokaz o uplati troškova dizajna, pripreme i tiskanja svjedodžbi i mapa u iznosu od 13,27 eura (uplata se vrši na IBAN Fakulteta - HR5623600001101225521, opis plaćanja – završni dokumenti, poziv na broj – OIB studenta)*,
 4. portfolio (koji pruža uvid u znanja i kompetencije u području arhitektonskog projektiranja, urbanizma i arhitektonskih konstrukcija) u A3 formatu ili označiti odgovarajuće polje u obrascu za prijavu dokaz o uplati troškova dizajna, pripreme i tiskanja svjedodžbi i mapa u iznosu od 13,27 eura (uplata se vrši na IBAN Fakulteta - HR5623600001101225521, opis plaćanja – završni dokumenti, poziv na broj – OIB studenta)*.

 

*Kandidati koji su završili prijediplomski studij Arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i u referadu već predali x-icu i dokaz o uplati troškova, prilažu samo prijavu za upis te portfolio (vidi obrazac).

 

 1. Kandidati koji su završili studij izjednačen sa prijediplomskim studijem Arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VI/I – všs):
   
 1. prijavu za upis (obrazac iz priloga),
 2. kopiju diplome,
 3. portfolio (koji pruža uvid u znanja i kompetencije u području arhitektonskog projektiranja, urbanizma i arhitektonskih konstrukcija) u A3 formatu.

 

c)    Kandidati koji su završili prijediplomski studij polja arhitekture i urbanizma ili s njim izjednačen studij arhitekture na drugoj ustanovi izvan Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:
 

 1. prijavu za upis (obrazac iz priloga),
 2. svjedodžbu/diplomu i dopunsku ispravu prijediplomskog studija (ovjerene kopije),
 3. portfolio (koji pruža uvid u znanja i kompetencije u području arhitektonskog projektiranja, urbanizma i arhitektonskih konstrukcija) u A3 formatu,
 4. dokaz o državljanstvu.

 

Ukoliko sastavnica na kojoj su završili prijediplomski studij još nije izdala završne dokumente (svjedodžba/diploma i dopunska isprava) prilikom prijave prilažu Potvrdu o završenom preddiplomskom studiju te prijepis ocjena (originali), a traženi dokumenti dostavit će se naknadno nakon njihovog izdavanja.

Ukoliko je prijediplomski studij završen izvan Republike Hrvatske, potrebno je priložiti i Rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe/diplome. Također, ukoliko dokumenti nisu na hrvatskom jeziku, potrebno je priložiti ovjereni prijevod. Ukoliko su dokumenti predani na nostrifikaciju, ali Sveučilište još nije izdalo rješenje, priložiti potvrdu da su dokumenti predani na nostrifikaciju (do izdavanja rješenja).

 

 1. Kandidati koji su završili sveučilišni prijediplomski studij polja arhitekture i urbanizma ili studij izjednačen sa sveučilišnim prijediplomskim studijem polja arhitekture i urbanizma, a prijavljuju se temeljem točke II. Odluke o uvjetima za upis na Diplomski studij (iz priloga):

 

 1. prijavu za upis (obrazac iz priloga),
 2. svjedodžbu/diplomu i dopunsku ispravu prijediplomskog studija (ili kopiju diplome – VŠS i prijepis ocjena),
 3. portfolio (koji pruža uvid u znanja i kompetencije u području arhitektonskog projektiranja, urbanizma i arhitektonskih konstrukcija) u A3 formatu,
 4. dokaz o radnom stažu u struci sa završenim prijediplomskim studijem polja arhitekture i urbanizma ili studijem izjednačenim sa sveučilišnim prijediplomskim studijem poja arhitekture i urbanizma (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 5. dokaz o državljanstvu.

 

Ukoliko je studij završen izvan Republike Hrvatske, potrebno je priložiti i Rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe/diplome. Također, ukoliko dokumenti nisu na hrvatskom jeziku, potrebno je priložiti ovjereni prijevod.

 

Diplomski studij arhitekture i urbanizma izvodi se na hrvatskom jeziku te prijavljeni kandidati moraju imati zadovoljavajuću razinu poznavanja hrvatskoj jezika.

Rang lista za upis kandidata u I. godinu diplomskog studija Arhitekture i urbanizma objaviti će se na web stranici Fakulteta.

Upisi u I. godinu diplomskog studija Arhitekture i urbanizma održati će prema obavijesti koju možete pronaći OVDJE.

 

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

Odluku o uvjetima upisa možete preuzeti ovdje.

Karta