DIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA – ak. god. 2021./2022. - rang lista i upute za upis u 1. semestar
Aktualnost

DIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA – ak. god. 2021./2022. – rang lista i upute za upis u 1. semestar

28. September 2021.

Upisi u I. semestar Diplomskog studija arhitekture i urbanizma za studente koji su ostvarili uvjete za upis prema rang listi koja se nalazi OVDJE održati će se

30. rujna 2021.

u Vijećnici fakulteta (prizemlje)

prema sljedećem rasporedu

 

10:00 sati pristupnici rangirani od 1 do 20  mjesta

10:30 sati pristupnici rangirani od 21 do 40  mjesta

11:00 sati pristupnici rangirani od 41 do 60  mjesta

11:30 sati pristupnici rangirani od 61 do 80  mjesta

12:00 sati pristupnici rangirani od 81 do 100  mjesta

12:30 sati pristupnici rangirani od 101 do 120  mjesta

13:00 sati pristupnici rangirani od 121 do 135  mjesta

 

STUDENTI SU NA UPIS DUŽNI DOĆI OSOBNO U TOČNO NAZNAČENO VRIJEME!

U slučaju opravdane spriječenosti, pristupnika može upisati i druga osoba isključivo s punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika.

 

NA UPIS JE POTREBNO DONIJETI:

 

 1. Upisni list sa nalijepljenom fotografijom veličine 4x6. Upisni list isprintati OBOSTRANO i obavezno upisati odabrane izborne predmete! Upisni list možete pronaći ovdje.
  Izvedbeni plan s popisom izbornih predmeta možete pronaći ovdje.
 2. Dokaz o uplaćenoj upisnini u iznosu od 300,00 kn. Uplaćuje se IBAN Arhitektonskog fakulteta HR5623600001101225521 (opis plaćanja: upisnina AF - ime i prezime studenta, poziv na broj – OIB studenta).
 3. Izjavu o obradi podataka koju možete pronaći ovdje.

 

 1. Studenti koji su preddiplomski studij završili na nekom drugom visokom učilištu dostavljaju:
  - rodni list i
  - potvrdu o prebivalištu (ukoliko nisu iz Zagreba) ili kopiju osobne iskaznice (pristupnici iz Zagreba).
  Također su dužni dostaviti kopiju diplome odmah nakon njenog izdavanja ukoliko ista nije predana prilikom prijave (uz original na uvid).
   
 2. Studenti koji su studirali na nekom drugom visokom učilištu na istoj razini studija (diplomski studij) i iskoristili pravo na besplatnu I. godinu diplomskog studija, studenti koji su diplomirali na nekom drugom visokom učilištu i pristupnici koji upisuju „paralelni studij“ prilažu dokaz o uplati školarine u iznosu od 8.400,00 kn. Uplaćuje se IBAN Arhitektonskog fakulteta HR5623600001101225521 (opis plaćanja: školarina AF - ime i prezime studenta).

Studenti koji su bili upisani na drugo visoko učilište (diplomski studij) trebaju priložiti dokaz o diplomiranju (presliku diplome), odnosno ispisu s istog (ispisnicu).

Studenti koji upisuju „paralelni studij“ trebaju priložiti potvrdu o ostvarenom prosjeku 4.00 ili više te minimalno stečenih 55 ECTS bodova u ak.god. 2020./21.

 

Na upisu će se potpisivati ugovor o studiranju.

 

Studenti koji su stekli pravo upisa, ali nemaju namjeru upisati diplomski studij Arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dužni su 30. rujna 2021. do 14:00 sati na e-mail upisi@arhitekt.hr dostaviti izjavu da odustaju od upisa.

 

Nakon što studentska referada provede upis u cijelosti, student će na studomatu moći provjeriti da li je upis obavljen u cijelosti (Opcija - podaci o studiranju - upisane godine i predmeti - 2021./22. - prikaži podatke o upisu).

 

Za upise u 1. semestar nije potrebno koristiti studomat.

 

NASTAVA U ZIMSKOM SEMESTRU

ak.god. 2021/2022.

POČINJE 04.10.2021. godine

Karta