Zagreb - Gradski projekti u postupku planiranja grada
Publikacija
Zagreb - Gradski projekti u postupku planiranja grada
Zagreb - Gradski projekti u postupku planiranja grada

Zagreb – Gradski projekti u postupku planiranja grada

Tihomir Jukić Autori: Tihomir Jukić, Mojca Smode CvitanovićUrednici: Zlatko Karač, Irena Matković
Izdavač: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj GradaMjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2011ISBN: 978-953-6229-79-6
Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
Kabinet za urbanizam
Pitanje gradskih projekata u Zagrebu delikatno je ponajviše radi nejasnoće definicije samoga pojma te odnosa politike i struke. Publikacija je značajan znanstveni doprinos početku istraživanja te kompleksne teme u Republici Hrvatskoj. Autori kritički analiziraju zagrebačku političku i strukovnu zbilju te znanstveno elaboriraju potrebu redefinicije gradskog projekta s naglaskom na preciznom određivanju kriterija za odabir samih projekata. Također predlažu i ponovno vrednovanje aktualnih gradskih projekata. Za ilustraciju prikazano je sedam pozitivnih modela zapadnoeuropskih gradova. Ova znanstvena monografija opremljena je autorskim grafičkim prilozima koji ilustriraju osnovne teme i probleme i omogućavaju zainteresiranome čitatelju da sam prouči podatke i donese svoje zaključke.(M.R.)

Ostali radovi autora

Karta