Upravljanje arheološkim naslijeđem - Proces povezan s urbanističkim i prostornim planiranjem
Istraživački rad

Upravljanje arheološkim naslijeđem – Proces povezan s urbanističkim i prostornim planiranjem

Mladen Obad Šćitaroci Marko Rukavina Autori: Mladen Obad Šćitaroci, Marko RukavinaUrednik: Zlatko Karač
Časopis: Prostor znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizamBroj: 1 (49)Stranice: 108-117Izdavač: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u ZagrebuMjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2015
Rad istražuje suvremeni sustav upravljanja arheološkim nasljeđem koji podrazumijeva dvije razine. Prva se odnosi na upravljanje ukupnim arheološkim nasljeđem/resursima na nekom teritoriju, dok se druga odnosi na nepokretna arheološka kulturna dobra - nalazišta za koje je donesena odluka o očuvanju in situ. Obje razine upravljanja osim arheologa i konzervatora kao dionike uključuju urbaniste i prostorne planere.
Karta