Prostorno-urbanistički aspekti zaštite nepokretnog arheološkog naslijeđa - Međunarodni i nacionalni dokumenti o zaštiti
Istraživački rad

Prostorno-urbanistički aspekti zaštite nepokretnog arheološkog naslijeđa – Međunarodni i nacionalni dokumenti o zaštiti

Mladen Obad Šćitaroci Marko Rukavina Autori: Mladen Obad Šćitaroci, Marko Rukavina, Ksenija PetrićUrednik: Zlatko Karač
Časopis: Prostor znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizamBroj: 2Izdavač: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u ZagrebuMjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2013
Istraživanje ukazuje na zaštitu i korištenje nepokretnog arheološkog naslijeđa s urbanističko-planerskog motrišta. Analizom najvažnijih međunarodnih dokumenata o zaštiti istražena su teorijska i pravna polazišta za zaštitu i unaprjeđenje arheološkog naslijeđa u urbanističkom i prostornom planiranju.
Karta