Istraživački rad

Prostorno-urbanistički aspekti zaštite nepokretnog arheološkog naslijeđa – Međunarodni i nacionalni dokumenti o zaštiti

Marko Rukavina Mladen Obad Šćitaroci Autori: Marko Rukavina, Mladen Obad Šćitaroci, Ksenija PetrićUrednik: Zlatko Karač
Časopis: Prostor znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizamBroj: 2Izdavač: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u ZagrebuMjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2013
Istraživanje ukazuje na zaštitu i korištenje nepokretnog arheološkog naslijeđa s urbanističko-planerskog motrišta. Analizom najvažnijih međunarodnih dokumenata o zaštiti istražena su teorijska i pravna polazišta za zaštitu i unaprjeđenje arheološkog naslijeđa u urbanističkom i prostornom planiranju.
Karta