Prostorni i urbanistički razvoj Osijeka
Publikacija
Prostorni i urbanistički razvoj Osijeka
Prostorni i urbanistički razvoj Osijeka

Prostorni i urbanistički razvoj Osijeka

U knjizi je prikazan urbanistički razvoj Osijeka. Dan je detaljan prikaz svih regulacijskih i generalnih urbanističkih planova grada Osijeka u XX. stoljeću, kao i poseban osvrt na probleme razvoja. Kritički se pojašnjava metodologija izrade generalnog urbanističkog plana (GUP-a) s osobitim naglaskom na značaj postave koncepta prostornog uređenja grada.
Polazišta prostornog i urbanističkog planiranja Osijeka polazi od geopolitičkog položaja, demografskih promjena, ekonomskih čimbenika razvoja, regionalnih posebnosti identiteta, kontinuiteta razvoja, zaštite arhitektonske baštine, zaštite prirode i okoliša u kontekstu realnih uvjeta provedbe planerskih prijedloga. Prostorno planiranje Osijeka uvjetovano je ekonomskim razvojem, obnovom, privatizacijom i urbanom preobrazbom. Razvoj Osijeka potiče njegov prostorni položaj na važim europskim prometnim koridorima. Posebnu vrijednost čini povijesna baština grada i okruženje područjima zaštićene izvorne prirode. Posebnosti razvoja proizlaze iz smještaja grada na rijeci Dravi i potrebe za očuvanjem identiteta grada i gradskih četvrti.

Ostali radovi autora

Karta