Karta
Zaštita i obnova povijesnih perivoja

Zaštita i obnova povijesnih perivoja

I
Godina
II
Semestar
diplomski studij ISVU:58972
1
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
0
ECTS
Kolegij upoznaje studente s metodologijom zaštite i obnove povijesne perivojne arhitekture na temelju europskih i svjetskih iskustava, te dosadašnje prakse obnove u Hrvatskoj. Seminarskim radovima želi se kod studenata potaknuti istraživački karakter pristupu zaštiti i obnovi povijesnih perivoja te razviti sposobnosti vrjednovanja i odčitavanja prepoznatljivih obilježja povijesnih perivojnih prostora.
Kolegij