Karta
Urbanizam naslijeđa

Urbanizam naslijeđa

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:159658
1
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Kolegij obrađuje suvremenu problematiku obnove, revitalizacije i unaprjeđenja kulturnoga naslijeđa. Kulturno naslijeđe se sagledava od kulturnoga krajolika, povijesnih gradova i naselja do sklopova i pojedinačnih građevina i povijesnih perivoja. Kolegij je blisko vezan uz znanstveni projekt koji se provodi na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2014.-2018.) pod nazivom Urbanizam naslijeđa – prostorni