Karta

Kabinet za urbanističko naslijeđe

Kabinet pokriva dva tematska područja – pejsažnu arhitekturu te povijest gradogradnje i perivojnoga stvaralaštva.
Kroz obvezne i izborne kolegije i radionice potiče se senzibilitet za kulturni krajolik i naslijeđe (urbano i pejsažno), za odčitavanje i prepoznavanje vrijednosti u prostoru, kao i njihovo unaprjeđenje kroz uvažavanje naslijeđenog identiteta, ali i kreiranje novih vrijednosti suvremenim gradograditeljskim, arhitektonskim i perivojnim zahvatima u prostoru.
Koristeći postojeće i povijesne uvjete izgrađenog i prirodnog okoliša stječu se znanja kojima se može preoblikovati prostor i upravljati njegovom preobrazbom. Društveni procesi - politički, gospodarski, urbanistički i drugi - nelinearni su i dinamični te iz njih nastaju kompleksni sustavi. Pejsažna arhitektura može služiti toj novoj paradigmi, radeći i na ekološkoj teoriji i na tradiciji različitosti koja se oblikuje u verbalnoj i vizualnoj raspravi s respektom prema perivojima i gradovima. Danas se širi područje istraživanja i rada na infrastrukturu, postindustrijske prostore, odlagališta, urbanizirane prostore grada, ali i «prostore između». Znanje i uloga arhitekta i urbanista u tom je području nezaobilazna i uloga izobrazbe uključuje razvoj kritičkog uvida u prostor i stvaranje novih znanja. Kabinet intenzivno radi na stvaranju tih novih znanja primjenjujući interdisciplinarni pristup, afirmirajući povijesno i kulturološko, prirodno i ekološko, arhitektonsko i pejsažno, urbano i društveno aktivno.
Povijest urbanizma (povijesni pregled gradogradnje, urbana tradicija i kultura) važna je sastavnica izobrazbe jer pridonosi razvijanju svijesti o važnosti povijesnog i kulturnog naslijeđa. Osim općeg znanja povijesti i kulture te važnosti spoznaje prošlosti za sadašnjost i budućnost izobrazba iz povijesti urbanizma želi ukazati na trajna urbanistička načela primjenjiva u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti te razviti senzibilitet za očuvanje i unaprjeđenje nacionalnoga urbanističkog naslijeđa, budući da Hrvatska baštini 25 stoljeća urbane tradicije i kulture.