Karta
Hrvatska arhitektura 20. st.

Hrvatska arhitektura 20. st.

III
Godina
VI
Semestar
preddiplomski studij ISVU:20764
30
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
2
ECTS
Pregled, analiza i tumačenje suvremene hrvatske arhitekture.
Fundus znanja kao kreativna referentna memorija hrvatskog kulturološkog prostora.

Arhitektonsko djelo sagledava se unutar svoje inicijalne prostorne zamisli (prostorni koncept), te realizirane fizičke pojavnosti (sinteza: struktura-forma-funkcija). Širi prostorni aspekt (urbanistički, topografski) kao i pozicija pojedinačnog djela unutar