Biografija

Dr.sc. Marko Rukavina, dipl.ing.arh., rođen je 1981. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine. Od 2009. do 2015. godine radi kao znanstveni novak na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je 2015. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s disertacijom pod naslovom „Metoda integracije arheološkog naslijeđa u urbanističkom planiranju”. Iste godine izabran je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik te postaje poslijedoktorand na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Bavi se znanstvenim istraživanjem u znanstvenim granama urbanističko i prostorno planiranje i pejsažna arhitektura s naglaskom na problematiku integracije i unaprjeđenja arheološkog naslijeđa urbanističkim i prostorno-planerskim metodama. Autor je i koautor znanstvenih radova te je sudionik međunarodnih i nacionalnih znanstvenih konferencija.
Od 2009. do 2013. godine sudjeluje u znanstvenom projektu Urbano i pejsažno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulture, a od 2014. godine član je znanstvenog projekta Heritage Urbanism - Urban and Spatial Planning Models for Revival and Enhancement of Cultural Heritage (2032).
Na Arhitektonskom fakultetu sudjeluje u nastavi preddiplomskog i diplomskog studija Arhitekture i urbanizma, a od 2009. godine sudjeluje i u nastavi preddiplomskog studija Urbano šumarstvo i zaštita okoliša Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Usavršavao se u znanstvenom i stručnom radu te u nastavi na fakultetima u Ljubljani (Faculty of Architecture University of Ljubljana, 2015/2016), Algheru (Faculty of Architecture University of Sassary, 2017.) i Madridu (Faculty of Geography and History Complutense University Madrid, 2017.) te na Institutu za arheologiju u Zagrebu (2017.).
Karta