Biografija

Rođen je u Zagrebu 1977. godine. Diplomirao je i doktorirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2000. odnosno 2007. godine). Znanstveni je savjetnik i izvanredni profesor na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Sudjeluje u nastavi Katedre na vježbovnim kolegijima preddiplomskog i diplomskog studija te je nositelj izbornog kolegija diplomskog studija „Primjena materijala i konstrukcija u perivojnoj arhitekturi“.
Autor je znanstvene knjige „Preobrazba bastionskih utvrđenja u europskim i hrvatskim gradovima“, jedan od urednika tri knjige te autor/koautor poglavlja u pet knjiga i zbornika radova međunarodnih znanstvenih skupova. Autor je niza radova u domaćim i stranim znanstvenim časopisima te u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova.
Od 2013. godine izvršni je urednik znanstvenog časopisa za arhitekturu i urbanizam „Prostor“.
Uz nastavni i znanstvenoistraživački rad bavi se urbanističkim i prostornim planiranjem te arhitektonskim projektiranjem. Autor je niza usvojenih urbanističkih i prostornih planova, realiziranih arhitektonskih projekata, urbanističko-arhitektonskih i pejsažnih studija te konzervatorskih elaborata. Sudjeluje na javnim urbanističko-arhitektonskim natječajima na kojima je osvojio tri nagrade.
Ovlašteni je arhitekt i arhitekt urbanist HKA, član Udruženja hrvatskih arhitekata i Društva arhitekata grada Zagreba.
‘Nulla dies sine linea’
Karta