UPUTE za upis na PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA u I. semestar - ak. god. 2019./2020.
Aktualnost

UPUTE za upis na PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA u I. semestar – ak. god. 2019./2020.

Obavještavaju se pristupnici koji ostvare pravo upisa u I. godinu studija prema konačnoj rang listi koja će biti objavljena 15. srpnja 2019. na stranici postani-student, da će se upisi obavljati u studentskoj referadi (soba 61, prizemlje) 

u četvrtak, 18. srpnja 2019.

u 09:00 sati za pristupnike rangirane od 1 – 45  mjesta

u 11:00 sati za pristupnike rangirane od 46 – 90  mjesta

u 12:30 sati za pristupnike rangirane od 91 – 130  mjesta

Pristupnici strani državljani na upis trebaju doći u 08:45 sati

 

PRISTUPNICI SU NA UPIS DUŽNI DOĆI OSOBNO U TOČNO NAZNAČENO VRIJEME!

U slučaju opravdane spriječenosti pristupnika može upisati i druga osoba isključivo s punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika.

 

NA UPIS JE POTREBNO DONIJETI:

 1. Dokaz o uplati upisnine u iznosu od 700,00 kn. Uplaćuje se na IBAN Arhitektonskog fakulteta HR5623600001101225521 (opis plaćanja: upisnina I. godina - ime i prezime pristupnika, poziv na broj – OIB pristupnika).
 1. Dvije fotografije veličine 4x6.
 1. Presliku svjedodžbe o državnoj maturi/svjedodžbe o završnom radu i presliku potvrde o položenim ispitima državne mature.
  Pristupnici koji su srednju školu završili izvan RH, donose presliku svjedodžbe o završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju i potvrdu o priznavanju – nostrifikaciju.
 1. Presliku rodnog lista.
   
 2. Presliku osobne iskaznice (pristupnici s prebivalištem u Zagrebu) ili potvrdu policijske uprave o stalnom prebivalištu (ostali pristupnici).

(za točke 4. i 5. prihvaćaju se i dokumenti iz sustava iz e-Građani)

 1. Strani državljani dužni su dostaviti OIB (OIB je potrebno ishoditi u poreznoj upravi).
 1. Pristupnici na koje se odnose odluke o plaćanju školarine (pristupnici koji su iskoristili pravo participacije prve godine studija na javnim visokim učilištima u RH, pristupnici koji su diplomirali na nekom drugom visokom učilištu, pristupnici koji upisuju „paralelni“ studij, strani državljani) trebaju priložiti dokaz o izvršenoj uplati participacije školarine na IBAN Fakulteta: HR5623600001101225521 (opis plaćanja: školarina I. godina - ime i prezime pristupnika, poziv na broj – OIB pristupnika).

Maksimalna participacija školarine za hrvatske državljane iznosi 8.400,00 kn.

Participacija školarine za strane državljane iznosi 16.800,00 kn.

Pristupnici koji su bili upisani na drugo visoko učilište trebaju priložiti dokaz o diplomiranju (presliku diplome), odnosno ispisu s istog (ispisnicu).

Pristupnici koji upisuju „paralelni“ studij trebaju priložiti potvrdu o ostvarenom prosjeku 4.00 ili više te minimalno stečenih 55 ECTS bodova u ak.god. 2018./19.

 

Indeks i upisni materijal pristupnici će dobiti u studentskoj referadi prilikom upisa.

Ovim putem upozoravamo pristupnike da upis na preddiplomski studij Arhitekture i urbanizma neće biti moguć nakon 18. srpnja 2019. godine. Za pristupnike koji ne budu upisani 18. srpnja 2019. smatrat će se da su odustali od upisa na Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma u akademskoj godini 2019./20.

9. srpnja 2019.
Karta