Prijava kandidata u posebnoj kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan RH_Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti _ Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma
Aktualnost

Prijava kandidata u posebnoj kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan RH_Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti _ Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma

24. svibnja 2020.

Posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12):

 • na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 • na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke. 

 

Prijave za Dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti za upis studenata u prvu godinu Preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma u posebnoj kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan Republike Hrvatske:

 1. Prijava kandidata pripadnika hrvatske manjine i Hrvata iseljenika za dodatnu provjeru predaje se OSOBNO u Studentskoj referadi Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, od 3. do 5. lipnja 2020. godine u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.
   
 2. Prijava se podnosi na posebno propisanom obrascu koji će biti dostupan na dane prijave u Studentskoj referadi.
   
 3. Uz prijavu, ovi kandidati dužni su priložiti: 
 • potvrdu Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske kojom se dokazuje pravo na prijavu za upis po posebnoj kvoti za Hrvate izvan RH, 
 • rodni list,
 • dokaz o državljanstvu,
 • izvornik svjedodžbe o  završenom srednjoškolskom obrazovanju u trajanju od 4. godine (ukoliko je srednja škola  završena izvan Republike Hrvatske - rješenje o istovjetnosti stranih svjedodžbi), 
 • potvrda o znanju hrvatskog jezika (B2 razina),
 • uz prijavu trebaju biti uplaćeni troškovi dodatne provjere ZVS u iznosu od 450 kuna, a koji se uplaćuje na žiro račun Arhitektonskog fakulteta - IBAN: HR5623600001101225521. Opis plaćanja: dodatna provjera 2020 - ime i prezime pristupnika. Poziv na broj: OIB pristupnika.

Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti održat će se 04. srpnja 2020. godine. 

Termini i raspored održavanja dodatne provjere  ZVS biti će objavljeni naknadno.

Kvota za upis ovako prijavljenih kandidata: 1

Sve upite vezane  za Dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti možete poslati na e-mail adresu upisi@arhitekt.hr

Karta