Prijava kandidata  u posebnoj kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan RH_Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti _ Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma
Aktualnost

Prijava kandidata u posebnoj kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan RH_Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti _ Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma

22. svibnja 2019.

Prijave za Dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti za upis studenata u prvu godinu Preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma u posebnoj kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan Republike Hrvatske:

a) Prijava kandidata pripadnika hrvatske manjine i Hrvata iseljenika za dodatnu provjeru predaje se OSOBNO u Studentskoj referadi Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, od 5. do 7. lipnja 2019. godine u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.

b) Prijava se podnosi na posebno propisanom obrascu koji će biti dostupan na dane prijave u Studentskoj referadi.

c) Uz prijavu, ovi kandidati dužni su priložiti: 

  • potvrdu Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske kojom se dokazuje pravo na prijavu za upis po posebnoj kvoti za Hrvate izvan RH, 
  • rodni list,
  • dokaz o državljanstvu,
  • izvornik svjedodžbe o  završenom srednjoškolskom obrazovanju u trajanju od 4. godine (ukoliko je srednja škola  završena izvan Republike Hrvatske - rješenje o istovjetnosti stranih svjedodžbi), 
  • potvrda o znanju hrvatskoj jezika (B2 razina),
  • uz prijavu trebaju biti uplaćeni troškovi dodatne provjere ZVS u iznosu od 450 kuna, a koji se uplaćuje na žiro račun Arhitektonskog fakulteta - IBAN: HR5623600001101225521. Opis plaćanja: dodatna provjera 2019 - ime i prezime pristupnika. Poziv na broj: OIB pristupnika.

Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti održat će se 02. srpnja 2019. godine. 

Termini i raspored održavanja dodatne provjere  ZVS biti će objavljeni naknadno.

Kvota za upis ovako prijavljenih kandidata: 1

Sve upite vezane  za Dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti možete poslati na e-mail adresu upisi@arhitekt.hr

Karta