Izložba studentskih radova kolegija Perivojno oblikovanje
Aktualnost

Izložba studentskih radova kolegija Perivojno oblikovanje

26. ožujka 2019.

Hrvatski muzej arhitekture HAZU, 20.-27.03.2019.  Izložba studentskih radova kolegija Perivojno oblikovanje. Prva izložba u nizu obilježavanja 100 godišnjice Arhitektonskog fakulteta. Postava izložbe prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, izv.prof.dr.sc. Sanja Gašparović i asistentica Ana Sopina.

Karta