Diplomski studij arhitekture i urbanizma - PRIJAVA ZA UPIS U I. SEMESTAR – ak. god. 2018./2019.
Aktualnost

Diplomski studij arhitekture i urbanizma – PRIJAVA ZA UPIS U I. SEMESTAR – ak. god. 2018./2019.

28. kolovoza 2018.

Obavještavaju se kandidati za upis na diplomski studij Arhitekture i urbanizma Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da će se prijave primati

u Studentskoj referadi, u utorak, 18. rujna 2018. godine (od 10:00 do 13:00 sati)

ili

putem preporučene pošiljke na adresu Arhitektonski fakultet, Studentska referada, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom „prijave za diplomski studij“ najkasnije do petka 14. rujna 2018. godine.

Kandidati koji na vrijeme ne podnesu prijavu neće imati mogućnost naknadne prijave niti mogućnost upisa u I. godinu ak.god. 2018./19.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti:

 

a.) Kandidati koji su preddiplomski studij završili na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:

 1. molbu za upis (obavezno mora sadržavati ime i prezime kandidata i kontakt podatke: adresu, broj mobitela i e-mail adresu),
 2. indeks Preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma (obvezno moraju biti upisane sve ocjene i potpisi). Sve ocjene također moraju biti unesene i u ISVU sustav (studomat),
 3. dokaz o uplati troškova dizajna, pripreme i tiskanja svjedodžbi i mapa, te troškova promocije u iznosu od 100 kn (uplata se vrši na IBAN Fakulteta - HR5623600001101225521, opis plaćanja – završni dokumenti, poziv na broj – OIB studenta).

Napomena: studenti Preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji do 18. rujna 2018. ne polože sve ispite, ali imaju namjeru isto učiniti do kraja ispitnih rokova te se u rujnu 2018. upisati u Diplomski studij arhitekture i urbanizma, prilikom prijave, na molbi, moraju imati naznačene kolegije koje nisu položili. 

Kandidati koji su završili preddiplomski studij i u referadu već predali indeks prilažu samo molbu za upis i dokaz o uplati troškova (ukoliko isti već nije dostavljen).

 

b.) Kandidati koji su završili studij izjednačen sa preddiplomskim studijem Arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VI/I – všs):

 1. molbu za upis (obavezno mora sadržavati ime i prezime kandidata i kontakt podatke: adresu, broj mobitela i e-mail adresu),
 2. kopiju diplome,
 3. portfolio (mapu radova).

 

c.) Kandidati koji su završili preddiplomski studij polja arhitekture i urbanizma ili s njim izjednačen studij arhitekture na drugoj ustanovi izvan Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

 1. molbu za upis (obavezno mora sadržavati ime i prezime kandidata i kontakt podatke: adresu, broj mobitela i e-mail adresu),
 2. svjedodžbu/diplomu i dopunsku ispravu preddiplomskog studija,
 3. portfolio (mapu radova),
 4. dokaz o državljanstvu (kopiju domovnice).

Ukoliko sastavnica na kojoj su završili preddiplomski studij još nije izdala završne dokumente (svjedodžba/diploma i dopunska isprava) prilikom prijave prilažu Potvrdu o završenom preddiplomskom studiju te prijepis ocjena, a traženi dokumenti dostavit će se naknadno nakon njihovog izdavanja.

Ukoliko je preddiplomski studij završen izvan Republike Hrvatske, potrebno je priložiti i Rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe/diplome. Također, ukoliko dokumenti nisu na hrvatskom jeziku, potrebno je priložiti ovjereni prijevod.

 

d.) Kandidati koji su završili sveučilišni preddiplomski studij polja arhitekture i urbanizma ili studij izjednačen sa sveučilišnim preddiplomskim studijem polja arhitekture i urbanizma, a koji ne ispunjavaju uvjete iz članka I. i II. Odluke o uvjetima za upis na Diplomski studij (iz priloga):

 1. molbu za upis (obavezno mora sadržavati ime i prezime kandidata i kontakt podatke: adresu, broj mobitela i e-mail adresu),
 2. svjedodžbu/diplomu i dopunsku ispravu preddiplomskog studija (ili kopiju diplome – VŠS),
 3. portfolio (mapu radova),
 4. dokaz o radnom stažu u struci sa završenim preddiplomskim studijem polja arhitekture i urbanizma ili studijem izjednačenim sa sveučilišnim preddiplomskim studijem poja arhitekture i urbanizma (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 5. ukoliko je studij završen izvan Republike Hrvatske - Rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe/diplome. Također, ukoliko dokumenti nisu na hrvatskom jeziku, potrebno je priložiti ovjereni prijevod.

Diplomski studij arhitekture i urbanizma izvodi se na hrvatskom jeziku te prijavljeni kandidati moraju imati zadovoljavajuću razinu poznavanja hrvatskoj jezika.

Kandidati koji ne ostvare pravo na upis biti će obaviješteni putem e-mail adrese navedene u molbi.

Upisi u I. godinu Diplomskog studija arhitekture i urbanizma održati će se prema naknadnoj obavijesti (u zadnjem tjednu rujna). 

Karta